Čo hovoria naši zákazníci ?

Inštalácia programu

FAKTURATIK je určený iba pre operačný systém Windows. Na počítačoch MacBook, by sa tak dal používať napr. prostredníctvom nástroja BootCamp. Bližšie informácie nájdete na stránke :  https://support.apple.com/cs-cz/HT201468 
Možno Vám táto informácia pomôže aj v prípade iných Windows aplikácií ...

K databáze môže pristupovať cez lokálnu sieť (LAN) viacero užívateľov súčasne prostredníctvom Firebird SQL Serveru 3. Je potrebné iba vybrať počítač, ktorý bude prístupný pre všetkých ostatných, naň nainštalovať Firebird SQL Server 3 a umiestniť sem databázu. Presný postup nájdete v príručke na strane 5.

Pri vývoji programu je občas potrebné rozšíriť alebo upraviť štruktúru databázy. Tieto úpravy sa vykonávajú automaticky pri prvom spustení novšej verzie, predtým vás však program vyzve na povinnú zálohu databázy.
V prípade, že program používate "sieťovo", zálohu môžete urobiť iba na tom počítači, kde sa táto databáza fyzicky nachádza. Spustite teda novšiu verziu najskôr na serveri, otvorte tam databázu ako lokálnu a po jej aktualizácii sa k nej môžete pripojiť už aj z klientskych počítačov.

Pozn.: v prípade, že na Vašom serveri nemôžete FAKTURATIK spustiť (napr. kvôli tomu, že je tam iný operačný systém ako Windows), skopírujte si databázu na iný počítač s nainštalovanou najnovšou verziou programu a databázu otvorte v nej. Po konverzií ju potom skopírujte späť na server.

Problém vzniká v prípade, ak používate iba základné zabezpečenie vo forme Windows Defenderu. V jeho prípade sa totiž častejšie vyskytujú falošné hlásenia*, ktoré aj neškodný program označujú ako vírus alebo malware. O tom, že je program bezpečný, sa môžete jednoducho a rýchlo uistiť napr. na stránke www.virustotal.com. Stačí sem skopírovať odkaz (v prípade Fakturatiku je to http://fakturatik.sk/Files/fakturatik2_setup.exe), ktorý VirusTotal skontroluje prostredníctvom 88 rôznych bezpečnostných aplikácii.

Problém s falošným hlásením sa dá teda vyriešiť dvoma spôsobmi :

1. Používať kvalitnejšie riešenie od inej renomovanej spoločnosti - napr. spomínaný ESET Internet security. Detailné informácie môžete nájsť, ak do vyhľadávača zadáte "ESET vs Microsoft Defender".

2. Vo Windows Defenderi vytvoriť výnimku, ktorá zabezpečí, že z jeho kontroly bude vylúčená celá zložka s programom. Detailné články s popisom môžete nájsť, ak do vyhľadávača zadáte "Windows defender výnimka". Ak ste FAKTURATIK nainštalovali štandardným spôsobom, tak ho nájdete v zložke C:\RK Software\Fakturatik 2

------------------------------
* FAKTURATIK je pri každom vydaní kontrolovaný najnovšou verziou ESET Internet security a podpísaný digitálnym podpisom Sectigo Public Code Signing CA R36 na meno autora programu - Rastislav Korytár. 

Presun programu a údajov

1. V pôvodnom počítači zazálohujte aktuálne spustenú databázu (v hlavnom okne kliknite vpravo hore na názov otvorenej databázy a v menu vyberte položku Záloha databázy). Získate tak záložný súbor s príponou *.fa2bck. Ak máte v programe viac databáz, zazálohujte každú zvlášť ! Tieto záložné súbory si potom skopírujte do nového počítača.

2. Stiahnite si najnovšiu verziu programu Fakturatik a nainštalujte ju do nového počítača. Po inštalácii program zaregistrujte pomocou Vášho licenčného súboru.

3. V novom počítači spustite program, v úvodnom okne vytvorte novú databázu s požadovaným názvom. Následne sa na ňu nastavte a kliknite na tlačidlo Obnov zo zálohy. Vyberte požadovaný záložný súbor, z ktorého budú do novej databázy načítané údaje. Ak máte viac záložných súborov, vykonajte tento krok pre každý z nich.

Poznámka : ak pôvodný počítač neslúžil ako server a k databázam teda nepristupoval žiaden iný užívateľ, môžete použiť aj jednoduchší spôsob - skopírovať do nového počítača samotné databázy (súbory *.fa2). Každopádne odporúčame pred akoukoľvek manipuláciou vykonať najskôr zálohovanie údajov. 

Áno, je to možné veľmi jednoducho - postup je detailne vysvetlený v príručke na strane 7.

Ak by ste potrebovali prenášať údaje z veľmi starého programu Faktúry Plus je to možné iba prostredníctvom verzie Fakturatik 1.36. Ak máte nainštalovanú ešte staršiu verziu, tak potrebnú verziu 1.36 si môžete stiahnuť zo stránky Vývoj verzie 1.

Zo starého programu je takto možné preniesť iba nastavenia, zoznam obchodných partnerov a celý sortiment. Keďže Fakturatik obsahuje evidenciu úhrad a iné nové funkcie, z dôvodu tejto nekompatibility nie je možné preniesť zoznam dokladov. Pri konverzii sa žiadnym spôsobom nezasahuje do pôvodných údajov a program Faktúry Plus si môžete ponechať v počítači nainštalovaný. V prípade potreby v ňom môžete vyhľadať starší doklad. V programe Fakturatik už budete vystavovať iba nové doklady.

Konverzia údajov sa vykoná tak, že spustíte Fakturatik a v úvodnom okne kliknite do Menu-Databáza-Nová z programu Faktúry Plus. Bude vytvorená nová databáza, do ktorej sa prenesú údaje z vybranej zložky s pôvodnými údajmi (štandardne je to C:\Faktúry Plus\Data\Názov firmy) ...

Upozornenie : týmto spôsobom je možné preniesť údaje iba z najnovšej (poslednej) verzie programu Faktúry Plus 1.33.

Fakturatik ponúka funkciu "Prechod do novej databázy", pomocou ktorej môžete vytvoriť novú databázu a zároveň do nej skopírovať všetky základné údaje a nastavenia (zoznam obchodných partnerov, sortimentu, mien, špecifikácií a pod.). Zároveň si môžete zvoliť, či chcete do novej databázy preniesť aj všetky neuhradené doklady a nevybavené objednávky a či sa má položkám sortimentu automaticky nastaviť počiatočná zásoba a cena. Funkciu spustíte tak, že v hlavnom okne kliknete na názov databázy (vpravo hore) a potom vyberte položku Prechod do novej databázy.

Použiť túto funkciu ?
ÁNO – ak evidujete príjmy a výdaje položiek sortimentu a chcete mať každý rok evidovaný v samostatnej databáze alebo ak si založíte novú firmu a chcete pre ňu použiť zoznam obchodných partnerov a sortimentu z pôvodnej firmy.
NIE – ak vystavujete iba doklady a chcete mať možnosť zobraziť ich zoznam za všetky roky naraz

Ako urobiť prechod ak je databáza na serveri ?
Funkciu je potrebné spustiť v programe (stačí aj FREE verzia), ktorý je nainštalovaný na serveri (t.j. na počítači, kde sa nachádza databáza).

Ako k novej databáze pristupovať z iného počítača ?
Rovnakým spôsobom ako k pôvodnej databáze – do súboru databases.conf pridajte alias (prezývku) a cestu k novej databáze. Napríklad :
Nasa firma 2022 = D:\Fakturatik\Data 2022.fakt
Tento nový alias potom zadajte pri spúšťaní programu zo vzdialeného počítača. Bližšie informácie o prístupe k databáze nájdete v úvodných kapitolách príručky

Nastavenia

Keďže označenie identifikačných čísiel je v každom štáte iné (napr. Česko má len IČ a DIČ, Poľsko NIP a pod.), tieto údaje sa nenastavujú globálne, ale pre každý štát zvlášť. Kliknite teda vpravo hore na tlačidlo "...",  v menu vyberte Štáty a obce a nastavte príslušné údaje pre vybraný štát.

Vo Fakturatiku je možné vystavovať doklady v cudzích menách, ale pre oceňovanie položiek sortimentu ako aj väčšinu štatistických výstupov sa využíva tzv. východisková (naša) mena. Pri vytváraní novej databázy program ako východiskovú použije tú menu, ktorá je nastavená v systéme Windows. Ak teda používate napr. starší Windows (kde je pre Slovenskú republiku nastavená ešte mena "Sk") bude potrebné po vytvorení databázy východiskovú menu v programe zmeniť.
V hlavnom okne kliknite vpravo hore na tlačidlo "...", v menu vyberte Meny, nastavte sa na požadovanú menu (alebo vytvorte novú) a nastavte ju ako východiskovú.

Keďže s programom Fakturatik môže pracovať viac používateľov, pečiatka s podpisom sa nastavuje individuálne pre každého z nich. V hlavnom okne kliknite vpravo hore na názov prihláseného používateľa, v menu vyberte Používatelia, nastavte sa na vybraného používateľa a kliknite na tlačidlo Oprav záznam. Potom už len vyberte obrázok s naskenovanou pečiatkou a podpisom (môže byť formát JPG alebo PNG). Vybraný obrázok sa potom bude voliteľne tlačiť v spodnej časti každého dokladu, ktorý vyttvoril daný používateľ
Poznámka : zoznam používateľov môže editovať iba Administrátor.

Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) rksoft.sk
www.rksoft.sk

Predajcovia

AVIR, s.r.o., Pezinok, www.avir.sk
CAD systémy, Zvolen, www.cadsystemy.sk