Čo hovoria naši zákazníci ?

Inštalácia programu

FAKTURATIK je určený iba pre operačný systém Windows. Na počítačoch MacBook, by sa tak dal používať napr. prostredníctvom nástroja BootCamp. Bližšie informácie nájdete na stránke :  https://support.apple.com/cs-cz/HT201468 
Možno Vám táto informácia pomôže aj v prípade iných Windows aplikácií ...

1. V pôvodnom počítači zazálohujte aktuálne spustenú databázu cez Menu-Servis-Zálohovanie databázy. Získate tak záložný súbor s príponou *.fabck. Ak máte v programe viac databáz, zazálohujte každú zvlášť ! Tieto záložné súbory si potom skopírujte do nového počítača.

2. Stiahnite si najnovšiu verziu programu Fakturatik a nainštalujte ju do nového počítača. Po inštalácii program zaregistrujte pomocou Vášho licenčného súboru.

3. V novom počítači spustite program, v úvodnom okne kliknite do Menu-Databáza-Nová a vytvorte novú databázu s požadovaným názvom. Následne sa na ňu nastavte a kliknite do Menu-Databáza-Obnoviť zo zálohy. Vyberte požadovaný záložný súbor, z ktorého budú do novej databázy načítané údaje. Ak máte viac záložných súborov, vykonajte tento krok pre každý z nich.

Poznámka : ak pôvodný počítač neslúžil ako server a k databázam teda nepristupoval žiaden iný užívateľ, môžete použiť aj jednoduchší spôsob - skopírovať do nového počítača samotné databázy (súbory *.fakt). Každopádne odporúčame pred akoukoľvek manipuláciou vykonať najskôr zálohovanie údajov. 

K databáze môže pristupovať cez lokálnu sieť (LAN) viacero užívateľov súčasne prostredníctvom Firebird SQL Serveru 2.5. Je potrebné iba vybrať počítač, ktorý bude prístupný pre všetkých ostatných, naň nainštalovať Firebird SQL Server 2.5 a umiestniť sem databázu. Postup je teda takýto :

1. Nainštalujte programy Fakturatik a Firebird SQL Server 2.5 na vybraný počítač. Inštalačné súbory nájdete na oficiálnej stránke Firebird.

2. Spustite Fakturatik a vytvorte LOKÁLNU databázu. Umiestnite ju do zložky, kde bude mať prístup iba Firebird, napr. D:\Fakturatik a pomenujte ju napr. "Data". To znamená, že ceta k databáze (z pohľadu servera) bude D:\Fakturatik\Data.fakt.

3. Do súboru aliases.conf, ktorý je uložený v inštalačnej zložke Firebird SQL Servera (štandardne C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5), je potrebné zapísať cestu k tejto databáze a vytvoriť tak jej alias (prezývku), prostredníctvom ktorej k nej budú pristupovať ostatní užívatelia.
Ak by sme zvolili alias napr "Nasa firma", do súboru aliases.conf je potrebné pridať riadok :
Nasa firma = D:\Fakturatik\Data.fakt

4. Spustite Fakturatik, vyberte záložku "Databáza na serveri" a zadajte tieto prihlasovacie údaje :
Názov databázy (Alias) - zadajte "Nasa firma"
Heslo – zadajte štandardné heslo "masterkey"

Alias a heslo k Firebirdu je tu použité z bezpečnostných dôvodov, bližšie informácie si prosím prečítajte v príručke, strana "Databázový systém Firebird". 

Fakturatik ponúka funkciu "Prechod do novej databázy", pomocou ktorej môžete vytvoriť novú databázu a zároveň do nej skopírovať všetky základné údaje a nastavenia (zoznam obchodných partnerov, sortimentu, mien, špecifikácií a pod.). Zároveň si môžete zvoliť, či chcete do novej databázy preniesť aj všetky neuhradené doklady a nevybavené objednávky a či sa má položkám sortimentu automaticky nastaviť počiatočná zásoba a cena. Funkciu spustíte tak, že v hlavnom okne kliknete do Menu-Servis-Prechod do novej databázy.

Použiť túto funkciu ?
ÁNO – ak evidujete príjmy a výdaje položiek sortimentu a chcete mať každý rok evidovaný v samostatnej databáze alebo ak si založíte novú firmu a chcete pre ňu použiť zoznam obchodných partnerov a sortimentu z pôvodnej firmy.
NIE – ak vystavujete iba doklady a chcete mať možnosť zobraziť ich zoznam za všetky roky naraz

Ako urobiť prechod ak je databáza na serveri ?
Funkciu je potrebné spustiť v programe (stačí aj FREE verzia), ktorý je nainštalovaný na serveri (t.j. na počítači, kde sa nachádza databáza).

Ako k novej databáze pristupovať z iného počítača ?
Rovnakým spôsobom ako k pôvodnej databáze – do súboru aliases.conf pridajte alias (prezývku) a cestu k novej databáze. Napríklad :
Nasa firma 2016 = D:\Fakturatik\Data 2020.fakt
Tento nový alias potom zadajte pri spúšťaní programu zo vzdialeného počítača. Bližšie informácie o prístupe k databáze nájdete v úvodných kapitolách nápovedy. 

Z programu Faktúry Plus je možné preniesť do programu Fakturatik iba nastavenia, zoznam obchodných partnerov a celý sortiment. Keďže Fakturatik obsahuje evidenciu úhrad a iné nové funkcie, z dôvodu tejto nekompatibility nie je možné preniesť zoznam dokladov. Pri konverzii sa žiadnym spôsobom nezasahuje do pôvodných údajov a program Faktúry Plus si môžete ponechať v počítači nainštalovaný. V prípade potreby v ňom môžete vyhľadať starší doklad. V programe Fakturatik už budete vystavovať iba nové doklady.

Konverzia údajov sa vykoná tak, že spustíte Fakturatik a v úvodnom okne kliknite do Menu-Databáza-Nová z programu Faktúry Plus. Bude vytvorená nová databáza, do ktorej sa prenesú údaje z vybranej zložky s pôvodnými údajmi (štandardne je to C:\Faktúry Plus\Data\Názov firmy) ...

Upozornenie : týmto spôsobom je možné preniesť údaje iba z najnovšej (poslednej) verzie programu Faktúry Plus 1.33.

Nastavenia

Keďže označenie identifikačných čísiel je v každom štáte iné (napr. Česko má len IČ a DIČ, Poľsko NIP a pod.), tieto údaje sa nenastavujú globálne, ale pre každý štát zvlášť. Kliknite teda do "Menu - Ostatné evidencie - Štáty a obce" a nastavte príslušné údaje pre vybraný štát (viď príklad na obrázku). 

1. V pôvodnom počítači zazálohujte aktuálne spustenú databázu cez Menu-Servis-Zálohovanie databázy. Získate tak záložný súbor s príponou *.fabck. Ak máte v programe viac databáz, zazálohujte každú zvlášť ! Tieto záložné súbory si potom skopírujte do nového počítača.

2. Stiahnite si najnovšiu verziu programu Fakturatik a nainštalujte ju do nového počítača. Po inštalácii program zaregistrujte pomocou Vášho licenčného súboru.

3. V novom počítači spustite program, v úvodnom okne kliknite do Menu-Databáza-Nová a vytvorte novú databázu s požadovaným názvom. Následne sa na ňu nastavte a kliknite do Menu-Databáza-Obnoviť zo zálohy. Vyberte požadovaný záložný súbor, z ktorého budú do novej databázy načítané údaje. Ak máte viac záložných súborov, vykonajte tento krok pre každý z nich.

Poznámka : ak pôvodný počítač neslúžil ako server a k databázam teda nepristupoval žiaden iný užívateľ, môžete použiť aj jednoduchší spôsob - skopírovať do nového počítača samotné databázy (súbory *.fakt). Každopádne odporúčame pred akoukoľvek manipuláciou vykonať najskôr zálohovanie údajov. 

Vo Fakturatiku je možné vystavovať doklady v cudzích menách, ale pre oceňovanie položiek sortimentu ako aj väčšinu štatistických výstupov sa využíva tzv. základná mena. Pri vytváraní novej databázy program ako základnú použije tú menu, ktorá je nastavená v systéme Windows. Ak teda používate napr. starší Windows (kde pre Slovenskú republiku figuruje mena "Sk") bude potrebné po vytvorení databázy základnú menu v programe zmeniť.
V hlavnom okne iba kliknite do Menu-Ostatné evidencie-Meny, nastavte sa na základnú menu (ak tu už máte viac záznamov, základná mena je uvedená tučným červeným písmom) a zmeňte ju. 

Keďže s programom Fakturatik môže pracovať viac používateľov, pečiatka s podpisom sa nastavuje individuálne pre každého z nich. V hlavnom okne kliknite do Menu-Servis-Užívatelia programu, nastavte sa na vybraného používateľa a kliknite na tlačidlo "Editácia". Potom už len vyberte obrázok s naskenovanou pečiatkou a podpisom (môže byť formát JPG alebo PNG). Vybraný obrázok sa potom bude voliteľne tlačiť v spodnej časti každého dokladu. 

Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) fakturatik.sk
www.optimik.sk

Predajcovia SR

AVIR, s.r.o., Pezinok, www.avir.sk
CAD systémy , Zvolen, www.cadsystemy.sk
GO-SOFT, s.r.o., Nitra, www.lacnysoftver.eu

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o., Olomouc
www.fakturatik.com