Popis programu

FAKTURATIK je počítačový program pre operačný systém Windows.
Využíva ho široká skupina zákazníkov – od drobných živnostníkov až po väčšie spoločnosti.
Ponúka tieto základné moduly :

Doklady

Hneď v hlavnom okne programu nájdete triedený zoznam všetkých Vašich dokladov. Tu ich môžete vytvárať, editovať, tlačiť, exportovať, filtrovať, zoraďovať, prehľadávať … Faktúry po splatnosti už neprehliadnete, úhrady ľahko zaevidujete, ku všetkým údajom sa dostanete jednoducho a rýchlo.

Sklad

Prehľadný zoznam materiálu, tovaru a služieb, ktoré ponúkate. Každá položka môže okrem základných údajov obsahovať aj obrázok a veľa doplnkových informácií. Automatický výpočet príjmov, výdajov, rezervácií a celkovej zásoby. Ročný, mesačný, týždenný alebo denný graf príjmov a výdajov.

Platby

Evidencia prijatých aj uskutočnených platieb. Ak si uplatňujete paušálne výdavky, toto je “peňažný denník” práve pre Vás. Okamžite vidíte celkovú výšku zdaniteľných príjmov a výdavkov ako aj zostatok na Vašom účte.
A pre všetkých je tu grafický prehľad príjmov v jednotlivých mesiacoch, štatistika a triedenie podľa meny, špecifikácií alebo obchodných partnerov.

Čo ešte ponúka FAKTURATIK ?

 • Rôzne typy dokladov
  Potrebujete si v programe vytvoriť zákazkový alebo reklamačný list ? Žiadny problém. Okrem základných typov (cenové ponuky, objednávky, zálohové faktúry, faktúry, opravné daňové doklady, dodacie listy, výdajky, príjemky a prijaté faktúry) Vám FAKTURATIK ponúka možnosť nadefinovať si neobmedzené množstvo užívateľských typov dokladov. Pre každý z nich môžete zadať jeho popisy, preddefinovať obchodného partnera, bankový účet, variabilné položky a určiť, ako sa doklad bude uhrádzať a aké vplyv budú mať jeho položky na zásoby. 
 • Automatické číslovanie 
  Automatické číslovanie (nezávislé pre každý typ dokladu) s možnosťou manuálneho zadania, opravy a automatickej kontroly duplicity. 
 • Texty pre doklady
  Používate vo Vašich dokladoch podobné texty ? Nemusíte ich stále vypisovať ručne. Stačí ich iba raz zadať do evidencie textov a pri tvorbe dokladu už len vybrať ten správny. 
 • Sledovanie úhrad
  S
   programom FAKTURATIK budete mať prehľad o všetkých úhradách. Zaplatených, prijatých, čiastkových, v hotovosti aj cez účet. 
 • Doklady pre zahraničných obchodných partnerov
  Obchodujete aj mimo Slovenska ? FAKTURATIK Vám vystaví doklad aj v inej mene a inom jazyku. Napríklad česky, maďarsky, anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky … Vy ale potrebujete do zahraničia zaslať Váš vlastný neštandardný doklad ? Nevadí, potrebné texty si môžete sami zapísať do zabudovaného slovníka. 
 • Rekapitulácia dokladu bez obmedzení
  FAKTURATIK automaticky spočíta sumy všetkých položiek v doklade a uvedie ich v prehľadnej rekapitulácii. Vy však môžete vstupovať aj do nej a výslednú sumu napr. znížiť o zaplatené zálohy. 
 • Sprostredkovatelia
  Chcete odmeniť Vašich sprostredkovateľov podľa dosiahnutého predaja ? Priraďte si ku každej faktúre konkrétneho sprostredkovateľa a FAKTURATIK zistí, koľko Vám počas vybraného obdobia zarobil. 
 • Evidencia obchodných partnerov
  Chcete Vašim obchodným partnerom poskytnúť individuálnu zľavu alebo splatnosť, či vystaviť im doklady bez DPH ? Potrebujete si poznačiť informáciu, ktorú Vám FAKTURATIK sám oznámi pri vystavení ďalšej faktúry pre tohto obchodného partnera ? Potrebujete vytlačiť obálky alebo etikety s adresami ? Áno, FAKTURATIK myslí aj na to. 
 • Pestré doklady
  Urobte Vaše doklady pestrejšie a použite v nich aj logo Vašej firmy a obrázky položiek. Vytlačte aj pečiatku s podpisom a ušetrite si tak čas. 
 • Hromadné funkcie
  Čas ušetríte aj pri hromadnej tlači dokladov či preceňovaní alebo preradení položiek sortimentu do inej sadzby DPH. FAKTURATIK Vám s tým pomôže. 
 • Legislatívne zmeny
  Obávate sa, že vláda zmení sadzby DPH ? Alebo pridá ďalšiu ? FAKTURATIK myslí aj na to. Bez problémov eviduje všetky staré aj nové sadzby. 
 • Exporty a importy
  FAKTURATIK údaje pred Vami neskrýva. Importy a exporty údajov z/do textového súboru CSV a export všetkých tlačových výstupov do PDF Vám iste pomôžu. 
 • Tlačové zostavy na mieru
  Chceli by ste mať na faktúre väčšie písmo ? Alebo písmo inej farby ? Alebo si ju celú predstavujete inak ? FAKTURATIK obsahuje zabudovaný editor, v ktorom je možné upraviť ľubovoľnú tlačovú zostavu. 
 • Súčasný prístup viacerých používateľov
  FAKTURATIK môže používať aj viac užívateľov súčasne. Pre každý doklad je známy dátum a čas jej vytvorenia alebo editácie, ako aj meno používateľa, ktorý túto zmenu vykonal. Každý používateľ sa môže k programu prihlasovať pomocou svojho hesla a na dokladoch môže mať svoju vlastnú pečiatku. 
 • Neobmedzené množstvo firiem
  Máte viac firiem ? Bez problémov. Všetky spracujete, nemusíte mať FAKTURATIK pre každú zvlášť. 
 • Široké možnosti nastavenia
  Meny, sadzby DPH, cenníky, štáty a obce, špecifikácie, texty pre doklady, obrázky, slovník, nastavenie východiskovej sadzby DPH, účtu pre úhrady, počtu dní splatnosti, voliteľná kontrola záporných zostatkov sortimentu, denného automatického zálohovania údajov, či zisťovania nových verzií programu … A ako bonus – nastavenie vzhľadu programu. Na výber je veľa možností. 
Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) rksoft.sk
www.rksoft.sk

Predajcovia

AVIR, s.r.o., Pezinok, www.avir.sk
CAD systémy, Zvolen, www.cadsystemy.sk